Đây chỉ là một góc nhỏ ở Gangnam thôi, tối đến còn đông hơn nữa!

Đây chỉ là một góc nhỏ ở Gangnam thôi, tối đến còn đông hơn nữa!

Bạn thấy bài viết này thế nào?
[Trung bình: 0]