Taiwan, Nantou District, Sun Moon Lake area, departure for fishing

07 Feb 2009, Taiwan — Taiwan, Nantou District, Sun Moon Lake area, departure for fishing — Image by © Franck Guiziou/Hemis/Corbis

Bạn thấy bài viết này thế nào?
[Trung bình: 0]