Central Seoul from the Seoul Tower at twilight, Namsan Mountain, Seoul, South Korea

Bạn thấy bài viết này thế nào?
[Trung bình: 0]