Reserved sign

Reserved sign on a table in restaurant

Bạn thấy bài viết này thế nào?
[Trung bình: 0]