tugo2

Là nơi có nguồn tài nguyên dồi dào về than đá nên họ đã xây dựng đường ray đi ngang qua đây

Bạn thấy bài viết này thế nào?
[Trung bình: 0]