Hàng ngàn chiếc lồng đèn rực rỡ được thắp sáng và thả lên trời cao…

Hàng ngàn chiếc lồng đèn rực rỡ được thắp sáng và thả lên trời cao...

Bạn thấy bài viết này thế nào?
[Trung bình: 0]