Chủ đề tìm kiếm: nhật

Những điều thú vị chỉ có ở Nhật Bản

Vài năm trước, có hai người bạn Mỹ mà tôi quen biết ở trường Đại Học sang Nhật thăm tôi. Đó là lần đầu tiên họ sang Nhật Bản và tôi muốn viết về những ấn tượng của họ về Nhật Bản. Cả hai đều thực sự bị ấn tượng với tất cả những điều Read More