C

Cầu Cổng Vàng – Golden Gate Bridge – SanFrancisco

Bạn thấy bài viết này thế nào?
[Trung bình: 0]