Bảng tính xác suất đậu VISA Canada

Để giúp các bạn nào có nhu cầu du lịch Mỹ mà không biết khả năng của mình sẽ được xác suất bao nhiêu %, các bạn hãy vào link này, điền đầy đủ thông tin, sau khi gửi đi, trong vòng 24 tiếng, các bạn sẽ được phản hồi về xác suất đạt VISA của mình.