BLACK FRIDAY THỨ 6 KINH HOÀNG – GIÁ GIẢM NHƯ ĐIÊN

 

 

CHƯƠNG TRÌNH SẼ ĐƯỢC DIỄN RA VÀO NGÀY 5/11/2015 ĐẾN THỨ 6 NGÀY 13/11/2015

Để biết thêm về chương trình liên hệ Hotline: 08 38 229 546, 08 38 229 544, 08 38 229 545
hoặc email booking@tugo.com.vn