Điều Khoản Thành Viên

Khi thực hiện đặt dịch vụ, Quý Khách cần phải thỏa mãn những điều kiện sau:

Độ tuổi : Quý Khách phải từ 18 tuổi trở lên mới được phép tham gia đặt dịch vụ trên trang web.

Thanh toán : Quý Khách thanh toán tiền đặt dịch vụ trên trang web bằng 1 trong 2 cách sau:

Thanh toán chuyển khoản tại máy ATM hoặc chuyển khoản trực tuyến: tại thời điểm Quý Khách đồng ý thanh toán tiền đặt dịch vụ qua chuyển khoản tại máy ATM hoặc chuyển khoản trực tuyến. Tổng chi phí (thông tin đính kèm) sẽ được thông báo tại trang đặt dịch vụ trước khi Quý Khách nhấn nút “Hoàn Tất”

Tiền mặt: tại thời điểm đặt dịch vụ, Quý Khách đồng ý đặt cọc tiền dịch vụ cho chúng tôi trên trang web bằng cách gọi điện thoại hay chuyển khoản tới các tài khoản ngân hàng được cung cấp khi quý khách đặt dịch vụ; hay thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng Tugo.com.vn trong vòng 24h từ lúc thực hiện giao dịch.

Thanh toán bằng thẻ VISA/Master: tại thời điểm Quý Khách đồng ý thanh toán tiền đặt dịch vụ bằng thẻ của mình. Tổng chi phí (thông tin đính kèm) sẽ được thông báo tại trang đặt dịch vụ trước khi Quý Khách nhấn nút “Thanh Toán”.

Xác nhận thông tin đặt dịch vụ: Những thông tin đặt dịch vụ sẽ được xác nhận lần cuối cùng khi chúng tôi gửi email cho Quý Khách để xác nhận thông tin đặt dịch vụ .

Thông tin xác nhận lần cuối cùng chính xác là lúc Quý Khách đã thực hiện thanh toán tiền đặt dịch vụ. Ngược lại, việc đặtdịch vụ của Quý Khách có thể bị hủy bỏ nếu Quý Khách không thực hiện thanh toán trong vòng 24 giờ tính từ lúc đặt dịch vụ trên trang Tugo.com.vn. Chúng tôi không thể chắc chắn bất kỳ thông tin đặt dịch vụ nào cho đến khi chúng tôi gửi email xác nhận lần cuối.

Thực hiện thay đổi cho thông tin đặtdịch vụ: Nếu Quý Khách muốn thay đổi thông tin đặtdịch vụ, vui lòng liên hệ Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng qua số điện thoại 08 38 229 546. Chúng tôi sẽ cố gắng để hỗ trợ Quý Khách một cách tốt nhất, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo mọi yêu cầu thay đổi sẽ được thực hiện. Xin xem những thông tin ghi chú sau:

Nhữngdịch vụ đặt tại một số nhà cung cấpdịch vụ, trong một thời điểm cụ thể, hoặc những loại dịch vụ được đặt ở dạng đảm bảo là không thể hủy hoặc thay đổi, và những thông tin này được thể hiện trên trang đặt dịch vụ hoặc chi tiết dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ (xem chính sách hủy dịch vụ), quý vị nên xem thông tin này trước khi thực hiện việc đặt dịch vụ.

Nếu việc thực hiện hủy dịch vụ không thành công hoặc Quý Khách không thực hiện việc nhậndịch vụ (check-in) đúng thời hạn so với đơn đặtdịch vụ, Quý Khách sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí cho đơn đặt dịch vụ đó.

Những yêu cầu đăng ký: Chúng tôi không cung cấp thông tin chi tiết thẻ tín dụng của Quý Khách cho bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào và Quý Khách có thể được yêu cầu cung cấp thông tin có trên thẻ và chữ ký chủ thẻ tương ứng cho mục đích bảo đảm về các khoản phí phát sinh, nếu có. Người đăng ký phải từ 18 tuổi, để xác nhận thông tin khách hàng, nhân viên khách sạn sẽ yêu cầu trình bày giấy CMND hoặc hộ chiếu (passport) để đảm bảo thông tin khi đặt dịch vụ là chính xác.

Ngoài ra, để hạn chế việc sử dụng thẻ tín dụng giả mạo, nhà cung cấp dịch vụ có thể sẽ yêu cầu Quý Khách bổ sung giấy CMND hoặc hộ chiếu (passport) khi đặt dịch vụ để xác nhận chủ thẻ. Một bản lưu của thẻ tín dụng / CMND hoặc hộ chiếu (passport) của Quý Khách cũng có thể được nhà cung cấp dịch vụ giữ lại với mục đích loại trừ thẻ giả mạo, xác nhận nơi cấp thẻ tín dụng, trong trường hợp xảy ra sự cố. Những thông tin này có thể sẽ được nhân viên khách sạn cung cấp cho chúng tôi.

Thông tin trang web: Chúng tôi nỗ lực cam kết tất cả thông tin chính xác sẽ được hiển thị trên trang web, tuy nhiên xin lưu ý các thông tin cũng được chỉnh sửa từ nhà cung cấp dịch vụ, do đó chúng tôi không đảm bảo được những tất cả thông tin trên là chính xác hoàn toàn hoặc không có bất kỳ lỗi nào.Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi thông tin hiển thị trên trang web (bao gồm Điều khoản và Điều kiện này ) bất kỳ thời điểm nào mà không phải báo trước.

Trách nhiệm: Những qui định hay giới hạn được miễn trừ: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại, mất mát, trách nhiệm, khiếu nại hoặc khoản phí nào (bao gồm những nguyên nhân sau: sự bất cẩn gây hậu quả trực tiếp hay gián tiếp gây ra) được phát sinh từ trang web chúng tôi liên quan đến những sản phẩm hay những dịch vụ được thực hiện trên trang này.

Chúng tôi không bảo đảm hay là người đại diện cho những sản phẩm dịch vụ nào trên trang web hoặc các trang kết nối. Ở đây trách nhiệm của chúng tôi chỉ cho phép thực hiện việc đặt dịch vụ . Chúng tôi cam kết cho thuê dịch vụ còn trống được cung cấp bởi các thành viên, và không cho bán số dịch vụ nhiều hơn số dịch vụ chúng tôi có (chúng tôi không chịu trách nhiệm với lý do không có dịch vụ trống vì đối tác đã cho thuê vượt quá số dịch vụ).

Mức độ công bằng: Chúng tôi luôn mong muốn giải quyết những đề xuất hoặc thắc mắc một cách nhanh chóng và công bằng nhất. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng, 259 Lê Thánh Tôn, f. Bến Thành, Quận 1.; Điện thoại 028 7306 5543, hoặc gửi qua địa chỉ email khieunai@Tugo.com.vn

Bản quyền: Những hình ảnh và nội dung trên Tugo.com.vn là không được phép sao chép hoặc được sử dụng lại với bất kỳ phiên bản nào khác mà chỉ được sử dụng trên trang web của chúng tôi.