Nếu bạn đi nhóm ít người hoặc đi một mình, tránh ngủ trong dorm cùng người lạ để bảo vệ tài sản

neu-ban-di-nhom-it-nguoi-hoac-di-mot-minh-tranh-ngu-trong-dorm-cung-nguoi-la-de-bao-ve-tai-san

Bạn thấy bài viết này thế nào?
[Trung bình: 0]