Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

Trung Tâm Lữ Hành Du Lịch Quốc Tế xin thông báo lịch nghỉ lễ tháng 4/2016 như sau:

Giỗ tổ Hùng Vương: 

  • Văn phòng sẽ nghỉ từ ngày 16/4/2016 đến ngày 17/4/2016.
  • Ngày 18/4/2016 văn phòng làm việc bình thường trở lại.

Ngày Thống nhất Đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5:

  • Văn phòng sẽ nghỉ từ ngày 29/4/2016 đến ngày 1/5/2016.
  • Ngày 2/5/2016 văn phòng làm việc bình thường trở lại.