Thủ tục xin visa Úc – du lịch Úc ở lại thăm thân

Thủ tục xin visa Úc

Như đã chia sẽ ở bài viết trước, Quý khách hoàn toàn có thể xin VISA Du lịch Úc kết hợp thăm thân nhân.

Ở bài viết này, TUGO sẽ hướng dẫn cho Quý khách thủ tục xin VISA Úc.

Hồ sơ bao gồm:

1. Bốn tấm ảnh cỡ hộ chiếu (4×6) (ảnh chụp mới)
2. Hộ chiếu: 1 bản gốc còn hạn trên 6 tháng và 1 bản photo sao y có công chứng
3. Ngoài ra còn có bản sao công chứng tất cả các trang của Sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân
4. Bản gốc Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương.
5. Đối với những đương đơn làm việc tại các cơ quan/xí nghiệp của nhà nước thì Sơ yếu lý lịch có thể do cơ quan/xí nghiệp đó chứng nhận. Sơ yếu lý lịch phải được xác nhận không quá 6 tháng.
6. Bằng chứng về tình trạng hôn nhân (Quyết định ly hôn, Giấy đăng ký kết hôn,…)
7. Chứng minh tài chính, tài sản:
– Bằng chứng về thu nhập của quí khách (bảng lương, đứng tên doanh nghiệp…)
– Sổ tiết kiệm gửi ngân hàng hoặc xác nhận số dư tài khoản (cung cấp bản sao công chứng sổ tiết kiệm và/hoặc các giấy tờ khác về tài chính). Các giấy tờ này không được quá 2 tháng.

 – Nếu quý khách đang đi làm: cung cấp đầy đủ chi tiết về công việc làm, bao gồm: chức danh, địa chỉ, điện thoại nơi làm việc và một giấy xin nghỉ phép.

 – Bằng chứng về tài sản: sở hữu nhà cửa, đất đai hoặc các tài sản có giá trị lớn khác.

8. Nếu có trẻ em dưới 18 tuổi cùng đi – cần nộp thư ủy quyền của cả hai bố mẹ của trẻ em đó cho phép trẻ em đó đi. Chữ ký của cả hai bố mẹ trên thư phải được chính quyền địa phương xác nhận.

Nếu quí khách đi thăm thân nhân, cần cung cấp thêm những giấy tờ sau đây:
1. Bằng chứng về mối quan hệ với thân nhân ví dụ như bản sao công chứng Giấy Khai Sinh của thân nhân
2. Bằng chứng cho thấy thân nhân của quí khách mang quốc tịch Úc hoặc thường trú tại Úc (bản sao công chứng hộ chiếu Úc, Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu nước ngoài có chứng nhận thường trú tại Úc), HOẶC bằng chứng chứng minh tình trạng của thân nhân tại Úc nếu người đó đang tạm trú tại Úc, ví dụ: xác nhận họ đang học tập, v.v
3. Thư mời của thân nhân xác nhận hình thức hỗ trợ mà thân nhân sẽ dành cho quý khách (ghi rõ thông tin người mời, ngày đi và về, mục đích sang Úc…)
4. Nếu thân nhân hỗ trợ về tài chính trong thời gian quí khách ở Úc – cần nộp bằng chứng về tài chính của người đó như giấy chi tiết tiền gửi ngân hàng hiện tại (không quá 02 tháng), chứng nhận việc làm và thu nhập như Giấy thông báo thuế do Cơ quan thuế vụ Úc cấp.

Trên đây là những thông tin cơ bản, Quý khách có thể vào Đăng kí tư vấn để TUGO tư vấn trực tiếp cho trường hợp của Quý khách.

TUGO

UC

Bạn thấy bài viết này thế nào?
[Trung bình: 0]